Kabinetet
     Otorinolaringologjik 
     Gjinekologjik 
     Laboratori 
     Oftalmologjik 
     Radiologjik 
     Kardiologjik 
     Internistik 
     Neurologjik 
     Dermatologjik 
     Pulmologjik 
     Intern. -Diabetologjik 
     Mjekësia e punës 
0
   Linqet tjera
     Historiku 
     Lokacioni 
     Financat 
     Administrata 
     Kontakt 
 

 Mjekësia e punës


   
   

Me anë të aparaturës të cilat posedon kabineti ynë mund të masim,përcjellim dhe analizojmë këto fusha tematike:
-temperaturën, lagështinë relative të ajrit, shtypjen atmosferike të ajrit
,  shpejtësinë e lëvizjes së ajrit
-gazrat toksike
-pluhurat dhe aerosolët
-ndriqimin,zhurmën,vibracionin

Kabineti i mjekësisë së punës poashtu bënë detektimin, matjen, analizimin dhe interpretimin e pranisë së rrezatimit radioaktiv në ambient, vlerësimi dozimetrik të personelit i cili punon me burime të rrezatimit jonizues si dhe ekspozimin e pacientit gjatë ekzaminimit diagnostik. Gjithashtu bëjmë edhe matjen e radonit radioaktiv. Kabineti i mjekësisë së punës së shpejti do të filloj me matjen e parametrave të mikroklimës së vendit të punës.

Aparatura të cilën e posedon kabineti ynë është si vijon:
- TES 1353 Sound Level Meter- për matjen e zhurmës
- Drager X-am 7000,Tetra - për matjen e gazrave
- Fluke 983-për matjen e grimcave te pluhurit
- Anemometri I Pitotit Wöhler DC 100- për matjen e shpejtësisë së ajrit
- TV 300- matësi i vibracionit
- P-600- matësi i temperatures
- HT-3009- matësi i lagështisë relative
- Kestrel 4500- matësi i shtypjes atmosferike dhe shpejtësisë lëvizjes së  ajrit
- CRM 510-Continuos Radon Monitor- monitor i radonit radioaktiv
- Luksometër 2005-LX- matësi i ndriqimit
- Gamma-Scout- matësi i rrezeve α,β,γ
- TERRA MKS-05- dosimeter personal
- Inspextor EXP-matësi i radioaktivitetit
- 900 Series Mini Monitor Thermo Scientic- matësi i radioaktivitetit
- Babyline 81- matësi i radioaktivitetit

Gjatë vitit 2009 kabineti i mjekësisë së punës ka realizuar:
- vizita specialistike 1388
- certifikata mjekësore për punësim 9
- KIP 35
- EKG1729


Totali i sherbimeve per vitin  2009 = 3161

 
Raporti per vitin 2011
 
 • 367 vizita specialistike
 • 836 EKG
 • 59 qertifikata mjekësore
 • 118 vizita sistematike
 • 24 KIP
 
Raporti i shërbimeve shëndetësore për vitin 2012
 
 • 206 vizita specialistike
 • 1459 EKG
 • 132 qertifikata mjekësore
 • 39 vizita sistematike
 • 9 KIP

 

         Raporti i shërbimeve shëndetësore për vitin 2013

 • Vizita specialistike

193

 • EKG

1023

 • Certifikata për Komisionin Invalidor Pensional

11

 • Certifikata për punë sociale

22

 • Vizita sistematike

40

 • Certifikata për punësim
198

 

 
Mjekët e kabinetit

profiletv.php?pid=23

 Dr. Ferat Sh. Emini
 ...
 

profiletv.php?pid=34

 Mr. inxh. Virxhina Lipoveci
 
 
0
Shërbimet e kabinetit


Kliko ketu per me shume
  

0
Fillimi    | Rreth nesh    |  Njoftimet    | Dokumente    |  Stafi    | Galeria    |     Webmail

Instituti i Mjekësisë së Punës së Kosovës- Gjakovë © 2010 - 2013